Uitvaartzorg

“Een afscheid zoals het mag zijn”

Het afscheid en de uitvaart

Het regelen van een uitvaart brengt veel keuzes en beslissingen met zich mee. Sommige beslissingen moeten vrijwel direct genomen worden, over andere zaken geven we u de tijd om erover na te denken. U neemt afscheid van uw dierbare, we staan graag naast u en werken overzichtelijk en geven u in deze dagen structuur en rust.

Ieder leven, ieder mens is anders

Misschien overvalt het overlijden u en staat u opeens voor veel keuzes. Vaak krijgen we dan de vraag: ‘Wat is de gewoonte?’ Het enige antwoord kan zijn dat er niet één gewoonte is… Want ieder leven, ieder mens is anders.

Laatste verzorging

Vaak vindt de laatste verzorging thuis op bed plaats. En thuis kan ook zijn, het laatste woonadres van uw dierbare, bijvoorbeeld in een verzorgings- of verpleeghuis. Een ander woord voor laatste verzorging is het “afleggen”. Met de laatste verzorging wordt bedoeld het verzorgen en kleden van uw dierbare. Ons zorgteam is hierin gespecialiseerd en zij kunnen dit voor u verzorgen. U mag altijd daarbij aanwezig zijn, u mag zelfs meehelpen. Wanneer u dat moeilijk vindt, mag u ook gewoon blijven kijken. Wij geven u altijd de gelegenheid om daarin zelf een keuze te maken. De laatste verzorging van uw dierbare kan ook plaatsvinden in de verzorgingsruimte van een uitvaart- of rouwcentrum.

Opbaren

U mag altijd zelf bepalen waar we uw dierbare gaan opbaren. Vindt u het fijn om dit thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving, te doen dan gaan we zorgen dat dit mogelijk wordt gemaakt. Of wellicht bij een van de kinderen. Een andere mogelijkheid kan zijn, dat we uw dierbare gaan opbaren in een uitvaartcentrum. Bij gebruik van een 24-uurs kamer heeft u zelfs de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment naar uw dierbare te gaan. Hoe dan ook, samen met u overleggen we, wat het beste voelt. Wij geven u altijd de gelegenheid om hier een weloverwogen keuze in te maken. Het is een belangrijk gegeven om voor een goede opbaring te zorgen. Uit ervaring weten we, dat dit mee helpt bij de verwerking van het rouwproces. Wanneer we samen met u een thuisopbaring gaan verzorgen, dan zal uw dierbare gekoeld moeten worden. Dit geldt zowel voor een opbaring op bed als voor een opbaring in een uitvaartkist. Wanneer u besluit om Thanatopraxie oftewel lichte balseming toe te laten dienen, dan is een koeling niet meer noodzakelijk.

Wat is thanatopraxie of lichte balseming?

Thanatopraxie is een lichte balseming die het lichaam tijdelijk zal conserveren na overlijden. Met deze invasieve behandeling wordt de ontbinding van het lichaam tijdelijk vertraagt, doordat er een conserverende vloeistof in het lichaam wordt aangebracht. Hierdoor kan uw dierbare worden opgebaard zonder dat de temperatuur invloed heeft op het ontbindingsproces. Het is na deze behandeling daarom niet nodig om te koelen of om de opbaarruimte koel te houden. Er is ook een cosmetisch aspect om voor Thanatopraxie te kiezen. Eventuele verkleuringen aan bijvoorbeeld nagels, oren en lippen zijn na deze behandeling sterk verminderd en in veel gevallen weg.

Bekijk voor meer informatie ook deze film.

Gecertificeerde thanatopracteurs

De behandeling wordt uitgevoerd door gecertificeerde thanatopracteurs en kan thuis plaatsvinden. Na deze behandeling kan uw dierbare verzorgd en weer gekleed worden, eventueel met uw hulp of in uw aanwezigheid. In ons zorgteam zijn gecertificeerde thanatopracteurs aanwezig, die deze behandeling mogen uitvoeren.

Voorbereiding dag van de uitvaart

In de dagen tussen het overlijden en de dag van de uitvaart, bespreken we samen stap voor stap het afscheid. Begraven of cremeren, het uitzoeken van een uitvaartkist of mand, de rouwaankondiging, eventueel een gedachteniskaartje en een liturgieboekje, het rouwvervoer, het bloemwerk, muziek, afscheidsfotografie of video, de locatie waar u samen met uw gasten na afloop van het afscheid graag bij elkaar wilt zijn, en wellicht nog vele zaken meer die belangrijk en nodig zijn op de dag van de uitvaart. Er zijn vele keuzes en mogelijkheden, belangrijk is dat u de beslissingen rustig kunt maken, weloverwogen en wat goed bij u en uw naasten voelt. Wij hebben iedere dag contact met u en begeleiden u met de invulling en de samenstelling van het afscheid.

Begraven in de natuur

Het komt ook steeds meer voor dat er gekozen wordt voor een begraving op een natuurbegraafplaats. Je laatste rustplaats vinden in de natuur, op een zelf gekozen plek, bijvoorbeeld onder een oude boom of in een weide vol wilde bloemen.

Mogelijkheden voor een begraving in de natuur vindt u op Landgoed Baest te Middelbeers, Landgoed De Hoevens te Alphen, Maashorst te Schaijk en Schoorsveld te Heeze.

Locaties en afscheidsdienst

We bevestigen de gemaakte afspraken bij de verschillende locaties, we onderhouden het contact met de juiste contactpersonen en maken een draaiboek zodat het voor u en uw naasten duidelijk is.

Voor de invulling van de afscheidsdienst, helpen wij u. Samen met u bespreken we de orde van dienst, wat wilt u graag zelf en wat wilt u graag overlaten aan anderen. Wanneer de dienst wordt voorgegaan door een geestelijke voorganger, zal hij of zij altijd met u en uw naasten een familiegesprek aangaan.

De dag van het afscheid

Alle afspraken zijn geregeld, de dag waarbij u afscheid gaat nemen van uw dierbare, is aangebroken. Deze dag staat in het teken van uw dierbare, met respect en liefdevol begeleiden wij u hierin en staan naast u. De organisatie ligt in onze handen.

Een dag waarbij het leven van uw dierbare wordt herdacht, er herinneringen zullen worden opgehaald en het verdriet en het gemis wordt gedeeld met anderen. Er wordt afscheid genomen van een bijzonder mens.

Meer informatie of gewoon vrijblijvend een afspraak maken?